Stručni tehnički, pravni i ekonomski prijevodi

Prevođenje tehničke dokumentacije je najbolje prepustiti tehničkim prevoditeljima. Dobar prevoditelj tehničkih tekstova osim dobrog znanja jezika, u potpunosti mora razumjeti i materiju koju prevodi. Tehnički prijevodi su jedno od najčešćih područja našeg rada. Budući da pojam prevođenje tehničke dokumentacije obuhvaća prevođenje različite vrste tehničkih dokumenata (strojarstvo, elektrotehnika, građevina, arhitektura i informatika), Bossnumerik ima prevoditelje – inženjere specijalizirane za prevođenje određene tehničke dokumentacije. Za prevođenja veće količine tehničke dokumentacije organizira se tim tehničkih prevoditelja.

Obavljamo prevođenje slijedeće vrste tehničke dokumentacije:

– prijevod tehničkih priručnika i specifikacija

– prijevod korisničkih uputa

– prijevod uputa o montaži

– prijevod izjava o sukladnosti

– prijevod tehničkih listova

– prijevod jamstvenih listova

– prijevod tehničkih kataloga i brošura

– prijevod tehničkih crteža i sastavnica

– prijevod građevinske dokumentacije

– prijevod raznih drugih troškovnika

Osim na hrvatski i engleski, kvalitetne tehničke prijevode radimo i na talijanskom jeziku.

Prevođenje pravnih dokumenata značajno se razlikuje od prevođenja književnih, znanstvenih ili tehničkih tekstova, zbog toga za prevođenje pravnih tekstova trebate prevoditelja odnosno sudskog tumača koji je stručan za prevođenje pravne terminologije.

Od iznimne važnosti za prevođenje pravnih tekstova je da prijevod pravnih tekstova bude jasan, nedvosmislen i točan te da se osigura obveza čuvanja tajnih podataka. Osim toga neophodno je držati se točnih pravnih termina.

Obvezujemo se čuvati tajnosti podataka kod prevođenja pravnih dokumenata.

Za naše prevođenje financijskih dokumenata kontinuirano dobivamo pozitivne povratne informacije naših klijenata. Naši prijevodi financijskih tekstova, prijevodi revizorskih izvještaja i drugi ekonomski prijevodi su prijevodi najviše kvalitete.

Prevođenje dokumenata trgovačkog društva može obuhvatiti prevođenje slijedeće dokumentacije:

– prijevod društvenog ugovora

– prijevod izjave o osnivanju

– prijevod izvatka iz sudskog registra

– prijevod financijskog izvješća

– prijevod revizorskog izvješća

– prijevod statističkog izvješća

– prijevod bilance

– prijevod računa dobiti i gubitka

– prijevod fakture

– prijevod kontnog plana

– prijevod statuta društva

– prijevod osnivačkog akta

– prijevod Rješenja o upisu u sudski registar

– prijevod Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta

– prijevod računovodstvene i knjigovodstvene dokumentacije

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju otvorio je nove mogućnosti hrvatskim gospodarstvenicima. Prevođenje marketinških materijala i raznih promidžbenih materijala dolazi kao potreba pri donošenju odluke o izlasku na inozemna tržišta. Osim toga prevođenje promotivnih brošura ili kataloga se često radi za potrebe javnog natječaja. Prijevodi marketinških odnosno promotivnih materijala moraju točno predstaviti aktivnosti vaše tvrtke i pružiti istinite informacije o njoj.

U cilju marketinške promidžbe obavlja se prevođenje brošura, prevođenje web stranica, prevođenje kataloga, prevođenje prezentacija te prevođenje drugih promotivnih materijala. Prevodimo promotivne materijale dostavljene u bilo kojem elektroničkom formatu, a pri tome vodimo računa o očuvanju izgleda izvornog dokumenta.

Obavljamo prevođenje različitih vrsta reklamnih materijala kao što su:

– prevođenje korporativnih web stranica

– prevođenje marketinških materijala

– prevođenje marketinškog i poslovnog plana

– prevođenje reklamnih brošura

– prevođenje e-mail reklamne kampanje

– prevođenje newslettera

– prevođenje kataloga

– prevođenje drugih promotivnih materijala

Naši prijevodi povećati će šanse za uspjeh vaših reklamnih kampanja.

Internet stranice prezentiraju vašu tvrtku u inozemstvu uz istovremeno privlačenje stranih kupaca. Ukoliko želite poslovati s inozemstvom, neophodno je prevesti web stranice.

Prijevod internet stranica zahtijeva usklađenost profesionalnih prevoditelja i web stručnjaka potrebnih za stavljanje prevedene web stranice na internet.

Prevođenje web stranica je posebno potrebno u sektoru turizma, budući da većina turističkih klijenata jesu strani turisti.

Za prijevod turističkih web stranica obratite nam se s povjerenjem, te vam možemo ponuditi najvišu kvalitetu prijevoda uz pristupačne cijene.

Prevođenje internet stranica se višestruko isplati jer ćete time svoj proizvod ili uslugu ponuditi EU tržištu. Ulaganje u kvalitetan prijevod web stranice ostaviti će dobar dojam na čitatelja.

Hrvatska kao atraktivna turistička destinacija iz godine u godinu privlači tijekom cijele godine sve veći broj turista iz cijeloga svijeta.

Prema posljednjim istraživanjima iz 2015. godine preko 85% gostiju se o turističkoj ponudi informira on-line putem web stranica. U korist interneta u turističkoj ponudi idu rezultati istraživanja koji kažu kako je od 2007. do 2015. broj posjetitelja koji se informiraju o odredištu on-line putem interneta porastao sa 30% na 87%. Istraživanje također ukazuje na porast on-line bookinga u tom razdoblju za više od 5 puta, te da će 2016. godine više od 80% gostiju u turističko odredište dolaziti s prethodno rezerviranim smještajem.

Zato svi sudionici u promidžbi i razvoju hrvatskog turizma, Hrvatska turistička zajednica, turistički uredi, turističke agencije, hoteli te privatni turistički smještaji i ugostiteljski objekti moraju osigurati višejezični prijevod turističkih internet stranica, višejezični prijevod turističkih brošura, višejezični prijevod turističke ponude te prijevod ostalih turističkih materijala.

Profesionalni prijevod turističkih materijala kod potencijalnih klijenata ostavlja dojam ozbiljnosti i vjerodostojnosti.

Čak i ako Vaša turistička ponuda nije vezana za područje Jadrana, već uz kontinentalnu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju ili Crnu Goru možemo vam ponuditi prevođenje turističkih tekstova koje će potencijalnom klijentu pružiti dovoljno informacija te mogućnost digitalne komunikacije kako bi se odlučio za Vašu ponudu.

Prijevodi turističkih web stranica i reklamnih materijala namijenjenih korisnicima interneta izuzetno su važni za prezentaciju turističke destinacije. Ono što su nekada bile turističke brošure u putničkim agencijama danas su web stranice te je posjedovanje vlastite višejezične web stranice danas postala nužnost.